Terma & Syarat

  • Promosi ini hanya sah untuk satu (1) pembelian rumah bagi semua tempahan yang dibuat melalui kempen Click Click! Who’s there? Myra Cares Online dengan bukti pendaftaran vaksinasi dan penyerahan dokumen dalam Myra Homebuying Hub.
  • Dokumen pinjaman mesti diserahkan dalam tempoh 7 hari bekerja setelah tempahan diterima untuk promosi kempen ini. Jika sebaliknya, unit akan dibuka.
  • Pembeli harus mengambil tangkapan skrin ketika panggilan video bersama perunding jualan DAN pendaftaran vaksinasi dari aplikasi MySejahtera, dan muatnaik dokumen tersebut dalam bahagian Penyerahan Dokumen di Myra Homebuying Hub.
  • Hanya satu (1) pendaftaran vaksinasi sahaja untuk setiap pembelian rumah Myra yang layak untuk promosi ini.
  • Nama yang digunakan haruslah sama dengan nama yang didaftar dalam Perjanjian Jual Beli (Sales and Purchase Agreement). Promosi ini tidak boleh dipindah milik.
  • Promosi ini hanya sah untuk projek terpilih sahaja.
  • Terma dan syarat akan berubah dari semasa ke semasa mengikut budi bicara pihak pengurusan.